Društvene mreže

Vode

 • 1Akumulacija Ljeskove vodeSTAJAČICA
  • Površina:3.000 ha
  • Širina:0.000 m
  • Dužina:0.000 m
  • Dubina:1.500 m
  Akumulacija Ljeskove vode nalazi se na južnim obroncima brda Bratljevac, 3 km sjeverno od sela Korduševci.
 • 2Akumulacija OrašjeSTAJAČICA
  • Površina:1.300 ha
  • Širina:0.000 m
  • Dužina:0.000 m
  • Dubina:2.000 m
  Akumulacija Orašje nalazi se 6 km sjeverno od grada Nova Gradiška, na području općine Cernik. 1972 godine su je napravili športski ribiči ŠRU '' Klen '' Nova Gradiška.
 • 3Akumulacija PetnjaSTAJAČICA
  • Površina:27.000 ha
  • Širina:0.000 m
  • Dužina:0.000 m
  • Dubina:2.500 m
  Akumulacija Petnja nalazi se 3 km sjeverozapadno od sela Sibinj.
 • 4Akumulacija Štuka Nova KapelaSTAJAČICA
  • Površina:0.700 ha
  • Širina:0.000 m
  • Dužina:0.000 m
  • Dubina:2.000 m
  Akumulacija se nalazi u mjestu Nova Kapela.
 • 5Alabarica - Donji AndrijevciSTAJAČICA
  • Površina:0.000 ha
  • Širina:0.000 m
  • Dužina:0.000 m
  • Dubina:0.000 m
 • 6Bajer I RešetariSTAJAČICA
  • Površina:0.000 ha
  • Širina:0.000 m
  • Dužina:0.000 m
  • Dubina:0.000 m
 • 7Bajer Rešetari IISTAJAČICA
  • Površina:0.000 ha
  • Širina:0.000 m
  • Dužina:0.000 m
  • Dubina:0.000 m
 • 8Bara BebrinicaSTAJAČICA
  • Površina:6.000 ha
  • Širina:0.000 m
  • Dužina:0.000 m
  • Dubina:1.200 m
  Bara Bebrinica se nalazi u samom selu Klakar.
 • 9Bara BeravaSTAJAČICA
  • Površina:1.000 ha
  • Širina:0.000 m
  • Dužina:0.000 m
  • Dubina:1.200 m
  Bara Berave nalazi se u selu Sikirevci.
 • 10BiđTEKUĆICA
  • Površina:50.600 ha
  • Širina:11.000 m
  • Dužina:46000.000 m
  • Dubina:0.000 m
  Kanal Biđ nastaje u lovištu Gaj, sjeverno od sela Klakar, teče prema istoku i ulijeva se u rijeku Bosut kod sela Cerna.
 • 11BodovaljciSTAJAČICA
  • Površina:1.000 ha
  • Širina:0.000 m
  • Dužina:0.000 m
  • Dubina:2.000 m
 • 12Ciglarska jama VrpoljeSTAJAČICA
  • Površina:1.000 ha
  • Širina:0.000 m
  • Dužina:0.000 m
  • Dubina:5.000 m
  Ciglarska jama Vrpolje nalazi se 1 km sjeverno od sela Vrpolje. Nastala je iskopom zemlje za potrebe nekadašnje ciglane.
 • 13Gajina jamaSTAJAČICA
  • Površina:4.500 ha
  • Širina:0.000 m
  • Dužina:0.000 m
  • Dubina:2.000 m
 • 14Istočni lateralni kanal - PoljanciTEKUĆICA
  • Površina:24.700 ha
  • Širina:10.000 m
  • Dužina:24.700 m
  • Dubina:1.200 m
  Istočni lateralni se proteže od smjera Đakova prema selu Garčin. Prolazi kroz selo Garčin, teče jugoistočno i kod sela Pojanci se ulijeva u rijeku Savu.
 • 15Jezero Čaplja - OriovacSTAJAČICA
  • Površina:2.000 ha
  • Širina:0.000 m
  • Dužina:0.000 m
  • Dubina:1.200 m
  Oriovačka bara se nalazi u mjestu Oriovac.
 • 16Kanal BistraTEKUĆICA
  • Površina:0.000 ha
  • Širina:0.000 m
  • Dužina:0.000 m
  • Dubina:0.000 m
 • 17Kanal CrnjacTEKUĆICA
  • Površina:6.400 ha
  • Širina:4.000 m
  • Dužina:16000.000 m
  • Dubina:0.800 m
  Kanal Crnac proteže se od crpne stanice u mjestu Davor, pa prolazi kroz državno lovište Radinje, uzvodno Savom od mjesta Pričac 1 km, ulijeva se u rijeku Savu.
 • 18Kanal Dunav Sava - GundinciTEKUĆICA
  • Površina:1.300 ha
  • Širina:10.000 m
  • Dužina:13.300 m
  • Dubina:0.000 m
 • 19Kanal DvorTEKUĆICA
  • Površina:3.600 ha
  • Širina:6.000 m
  • Dužina:6000.000 m
  • Dubina:0.800 m
  Kanal Davor proteže se između sela Davor i Orubica, u smjeru zapad - istok. Sjeverno od crpne stanice Davor ulijeva se u kanal Crnac.
 • 20Kanal SloboštinaTEKUĆICA
  • Površina:12.800 ha
  • Širina:8.000 m
  • Dužina:16000.000 m
  • Dubina:1.000 m
  Kanal Sloboština izvire sjeverno od mjesta Okučani, na južnim obroncima Psunja. Teče prema jugu te se kod ribnjaka Vrbovljani ulijeva u lateralni kanal Nova Sava.
 • 21Krivak - PoljanciSTAJAČICA
  • Površina:1.500 ha
  • Širina:0.000 m
  • Dužina:0.000 m
  • Dubina:2.500 m
 • 22Lateralni kanal Nova SavaTEKUĆICA
  • Površina:14.000 ha
  • Širina:20.000 m
  • Dužina:7000.000 m
  • Dubina:1.000 m
  Proteže se zapadno od ribnjaka Vrbovljani i ulijeva se u rijeku Savu kod mjesta Pivare, u općini Stara Gradiška.
 • 23Mali StrugTEKUĆICA
  • Površina:36.000 ha
  • Širina:30.000 m
  • Dužina:12000.000 m
  • Dubina:1.200 m
  Mali Srug se proteže od kanala Nova Sava, gdje se kod ribnjaka Vrbovljani odvaja i teče prema jugu. Kod mjesta Gornji Varoš, u općini Stara Gradiška, ulijeva se u rijeku Savu.
 • 24Mitina rupaSTAJAČICA
  • Površina:1.000 ha
  • Širina:0.000 m
  • Dužina:0.000 m
  • Dubina:2.000 m
  Mitina rupa se nalazi između sela Jaruge i Velika Kopanica a nastala je iskopom zemlje za potrebe izgradnje autoceste Zagreb - Lipovac.
 • 25MrsunjaTEKUĆICA
  • Površina:52.000 ha
  • Širina:20.000 m
  • Dužina:26000.000 m
  • Dubina:12.000 m
  Kanal Mrsunja nastaje od ispusta ribnjaka Jasinje, u Jelas polju. Teče prema istoku, kod lovišta Migalovci se račva, jedan krak teče južno i ulijeva se u rijeku Savu, drugi teče istočno i kod grada Slavonskog Broda utječe u rijeku Savu.
 • 26PačnjakSTAJAČICA
  • Površina:3.300 ha
  • Širina:0.000 m
  • Dužina:0.000 m
  • Dubina:1.000 m
  Kaanal Pačnjak nalazi se u državnom lovištu Radinje.
 • 27Potkova LužaniSTAJAČICA
  • Površina:0.000 ha
  • Širina:0.000 m
  • Dužina:0.000 m
  • Dubina:0.000 m
 • 28RešetaricaTEKUĆICA
  • Površina:6.600 ha
  • Širina:3.000 m
  • Dužina:26000.000 m
  • Dubina:12.000 m
  Rijeka Rešetarica izvire na južnim padinama planine Psunj, sjeveroistočno od grada Nova Gradiška, i teče prema jugu. Kod sela Orubica ulijeva se u rijeku Savu.
 • 29Rijeka Orljava s lateralnim kanalimaTEKUĆICA
  • Površina:17.000 ha
  • Širina:12.000 m
  • Dužina:22000.000 m
  • Dubina:1.500 m
  Rijeka Orljava izvire na južnim obroncima planine Papuk, sjeverozapadno od grada Požege, prolazi kroz središte grada i ulijeva se u rijeku Savu kod mjesta Slavonski Kobaš.
 • 30Rijeka Sava (od 300. km istočno do 475. km zapadno)TEKUĆICA
  • Površina:3850.000 ha
  • Širina:220.000 m
  • Dužina:175.000 m
  • Dubina:8.000 m
 • 31Starača - Gornja VarošSTAJAČICA
  • Površina:30.000 ha
  • Širina:0.000 m
  • Dužina:0.000 m
  • Dubina:3.500 m
 • 32Stari Biđ - Bicko SeloSTAJAČICA
  • Površina:0.000 ha
  • Širina:0.000 m
  • Dužina:0.000 m
  • Dubina:0.000 m
 • 33Veliki StrugTEKUĆICA
  • Površina:36.000 ha
  • Širina:30.000 m
  • Dužina:12000.000 m
  • Dubina:2.000 m
 • 34Zapadni lateralni kanal-OrljavaTEKUĆICA
  • Površina:27.000 ha
  • Širina:10.000 m
  • Dužina:27000.000 m
  • Dubina:12.000 m
  Zapadni lateralni kanal - Orljava ili Orljavski kanal nastaje kod sela Lužani. Putuje istočno i napaja ribnjake Jasinje. Dijeli se na mrežu kanala oko ribnjaka.
 • 35Šljunčara TopoljeSTAJAČICA
  • Površina:6.000 ha
  • Širina:0.000 m
  • Dužina:0.000 m
  • Dubina:2.000 m
  Šljunčara Topolje nalazi se 1 km sjeverno od sela Slavonski Šamac, a nastala je iskopom šljunka.
 • 36ŠumetlicaTEKUĆICA
  • Površina:4.500 ha
  • Širina:3.000 m
  • Dužina:15000.000 m
  • Dubina:0.800 m
  Rijeka Šumetlica izvire na južnim obroncima Psunja, sjeverno od grada Nova Gradiška, teče južno i prolazi kroz središte grada Nova Gradiška i kod mjesta Savski Bok ulijeva se u rijeku Savu.
Ukloni sve
 • ŠRS brodsko-posavske županije
 • ŠRU "Amur" Slavonski Šamac
 • ŠRU "Bačica" Cernik
 • ŠRU "Bajer" Rešetari
 • ŠRU "Bistro" Gornja Vrba
 • ŠRU "Brezna" Garčin, Zadubravlje
 • ŠRU "Čikov" Bebrina, Šumeće
 • ŠRU "Graničar" Klakar
 • ŠRU "Grgeč" Sikirevci, Jaruge
 • ŠRU "Klen" , Nova Gradiška
 • ŠRU "Linjak" Velika Kopanica
 • ŠRU "Ljeskove vode" Bukovlje
 • ŠRU "Matnik" Bebrina, Kaniža
 • ŠRU "Mrena" , Nova Gradiška
 • ŠRU "Mrist" Oprisavci
 • ŠRU "Orljava" Oriovac, Lužani
 • ŠRU "Pastrva" Okučani
 • UŠR "Petnja" Sibinj
 • ŠRU "Šaran" Garčin, Bicko Selo
 • BIRU "Šaran" Donji Andrijevci
 • ŠRU "Šaran" Oriovac
 • ŠRU "Šaran" Stara Gradiška
 • ŠRU "Sava" , Slavonski Brod
 • ŠRU "Sava" Davor
 • ŠRU "SMUĐ" Oprisavci, Svilaj
 • ŠRU "Smuđ" Sikirevci
 • ŠRU "Som" , Slavonski Brod
 • ŠRU "Štuka" Donji Andrijevci
 • ŠRU "Štuka" Vrpolje
 • ŠRU "Štuka" Nova Kapela
 • ŠRU "Sunčar" Bebrina
 • ŠRU "Ulovi i pusti" Sibinj
 • ŠRU "Vidra" , Nova Gradiška
 • ŠRU "Vlakanac" Nova Kapela, Magić Mala
© 2023 Športsko-ribolovni savez brodsko-posavske županije Torus Web logo