Društvene mreže

Vode

  • 1Akumulacija Ljeskove vodeSTAJAČICA
    • Površina:3.000 ha
    • Širina:0.000 m
    • Dužina:0.000 m
    • Dubina:1.500 m
    Akumulacija Ljeskove vode nalazi se na južnim obroncima brda Bratljevac, 3 km sjeverno od sela Korduševci.
  • 2Akumulacija OrašjeSTAJAČICA
    • Površina:1.300 ha
    • Širina:0.000 m
    • Dužina:0.000 m
    • Dubina:2.000 m
    Akumulacija Orašje nalazi se 6 km sjeverno od grada Nova Gradiška, na području općine Cernik. 1972 godine su je napravili športski ribiči ŠRU '' Klen '' Nova Gradiška.
  • 3Akumulacija PetnjaSTAJAČICA
    • Površina:27.000 ha
    • Širina:0.000 m
    • Dužina:0.000 m
    • Dubina:2.500 m
    Akumulacija Petnja nalazi se 3 km sjeverozapadno od sela Sibinj.
  • 4Akumulacija Štuka Nova KapelaSTAJAČICA
    • Površina:0.700 ha
    • Širina:0.000 m
    • Dužina:0.000 m
    • Dubina:2.000 m
    Akumulacija se nalazi u mjestu Nova Kapela.
  • 5Alabarica - Donji AndrijevciSTAJAČICA
    • Površina:0.000 ha
    • Širina:0.000 m
    • Dužina:0.000 m
    • Dubina:0.000 m
  • 6Bajer I RešetariSTAJAČICA
    • Površina:0.000 ha
    • Širina:0.000 m
    • Dužina:0.000 m
    • Dubina:0.000 m
  • 7Bajer Rešetari IISTAJAČICA
    • Površina:0.000 ha
    • Širina:0.000 m
    • Dužina:0.000 m
    • Dubina:0.000 m
  • 8Bara BebrinicaSTAJAČICA
    • Površina:6.000 ha
    • Širina:0.000 m
    • Dužina:0.000 m
    • Dubina:1.200 m
    Bara Bebrinica se nalazi u samom selu Klakar.
  • 9Bara BeravaSTAJAČICA
    • Površina:1.000 ha
    • Širina:0.000 m
    • Dužina:0.000 m
    • Dubina:1.200 m
    Bara Berave nalazi se u selu Sikirevci.
  • 10BiđTEKUĆICA
    • Površina:50.600 ha
    • Širina:11.000 m
    • Dužina:46000.000 m
    • Dubina:0.000 m
    Kanal Biđ nastaje u lovištu Gaj, sjeverno od sela Klakar, teče prema istoku i ulijeva se u rijeku Bosut kod sela Cerna.
  • 11BodovaljciSTAJAČICA
    • Površina:1.000 ha
    • Širina:0.000 m
    • Dužina:0.000 m
    • Dubina:2.000 m
  • 12Ciglarska jama VrpoljeSTAJAČICA
    • Površina:1.000 ha
    • Širina:0.000 m
    • Dužina:0.000 m
    • Dubina:5.000 m
    Ciglarska jama Vrpolje nalazi se 1 km sjeverno od sela Vrpolje. Nastala je iskopom zemlje za potrebe nekadašnje ciglane.
  • 13Gajina jamaSTAJAČICA
    • Površina:4.500 ha
    • Širina:0.000 m
    • Dužina:0.000 m
    • Dubina:2.000 m
  • 14Istočni lateralni kanal - PoljanciTEKUĆICA
    • Površina:24.700 ha
    • Širina:10.000 m
    • Dužina:24.700 m
    • Dubina:1.200 m
    Istočni lateralni se proteže od smjera Đakova prema selu Garčin. Prolazi kroz selo Garčin, teče jugoistočno i kod sela Pojanci se ulijeva u rijeku Savu.
  • 15Jezero Čaplja - OriovacSTAJAČICA
    • Površina:2.000 ha
    • Širina:0.000 m
    • Dužina:0.000 m
    • Dubina:1.200 m
    Oriovačka bara se nalazi u mjestu Oriovac.
  • 16Kanal BistraTEKUĆICA
    • Površina:0.000 ha
    • Širina:0.000 m
    • Dužina:0.000 m
    • Dubina:0.000 m
  • 17Kanal CrnjacTEKUĆICA
    • Površina:6.400 ha
    • Širina:4.000 m
    • Dužina:16000.000 m
    • Dubina:0.800 m
    Kanal Crnac proteže se od crpne stanice u mjestu Davor, pa prolazi kroz državno lovište Radinje, uzvodno Savom od mjesta Pričac 1 km, ulijeva se u rijeku Savu.
  • 18Kanal Dunav Sava - GundinciTEKUĆICA
    • Površina:1.300 ha
    • Širina:10.000 m
    • Dužina:13.300 m
    • Dubina:0.000 m
  • 19Kanal DvorTEKUĆICA
    • Površina:3.600 ha
    • Širina:6.000 m
    • Dužina:6000.000 m
    • Dubina:0.800 m
    Kanal Davor proteže se između sela Davor i Orubica, u smjeru zapad - istok. Sjeverno od crpne stanice Davor ulijeva se u kanal Crnac.
  • 20Kanal SloboštinaTEKUĆICA
    • Površina:12.800 ha
    • Širina:8.000 m
    • Dužina:16000.000 m
    • Dubina:1.000 m
    Kanal Sloboština izvire sjeverno od mjesta Okučani, na južnim obroncima Psunja. Teče prema jugu te se kod ribnjaka Vrbovljani ulijeva u lateralni kanal Nova Sava.
  • 21Krivak - PoljanciSTAJAČICA
    • Površina:1.500 ha
    • Širina:0.000 m
    • Dužina:0.000 m
    • Dubina:2.500 m
  • 22Lateralni kanal Nova SavaTEKUĆICA
    • Površina:14.000 ha
    • Širina:20.000 m
    • Dužina:7000.000 m
    • Dubina:1.000 m
    Proteže se zapadno od ribnjaka Vrbovljani i ulijeva se u rijeku Savu kod mjesta Pivare, u općini Stara Gradiška.
  • 23Mali StrugTEKUĆICA
    • Površina:36.000 ha
    • Širina:30.000 m
    • Dužina:12000.000 m
    • Dubina:1.200 m
    Mali Srug se proteže od kanala Nova Sava, gdje se kod ribnjaka Vrbovljani odvaja i teče prema jugu. Kod mjesta Gornji Varoš, u općini Stara Gradiška, ulijeva se u rijeku Savu.
  • 24Mitina rupaSTAJAČICA
    • Površina:1.000 ha
    • Širina:0.000 m
    • Dužina:0.000 m
    • Dubina:2.000 m
    Mitina rupa se nalazi između sela Jaruge i Velika Kopanica a nastala je iskopom zemlje za potrebe izgradnje autoceste Zagreb - Lipovac.
  • 25MrsunjaTEKUĆICA
    • Površina:52.000 ha
    • Širina:20.000 m
    • Dužina:26000.000 m
    • Dubina:12.000 m
    Kanal Mrsunja nastaje od ispusta ribnjaka Jasinje, u Jelas polju. Teče prema istoku, kod lovišta Migalovci se račva, jedan krak teče južno i ulijeva se u rijeku Savu, drugi teče istočno i kod grada Slavonskog Broda utječe u rijeku Savu.
  • 26PačnjakSTAJAČICA
    • Površina:3.300 ha
    • Širina:0.000 m
    • Dužina:0.000 m
    • Dubina:1.000 m
    Kaanal Pačnjak nalazi se u državnom lovištu Radinje.
  • 27Potkova LužaniSTAJAČICA
    • Površina:0.000 ha
    • Širina:0.000 m
    • Dužina:0.000 m
    • Dubina:0.000 m
  • 28RešetaricaTEKUĆICA
    • Površina:6.600 ha
    • Širina:3.000 m
    • Dužina:26000.000 m
    • Dubina:12.000 m
    Rijeka Rešetarica izvire na južnim padinama planine Psunj, sjeveroistočno od grada Nova Gradiška, i teče prema jugu. Kod sela Orubica ulijeva se u rijeku Savu.
  • 29Rijeka Orljava s lateralnim kanalimaTEKUĆICA
    • Površina:17.000 ha
    • Širina:12.000 m
    • Dužina:22000.000 m
    • Dubina:1.500 m
    Rijeka Orljava izvire na južnim obroncima planine Papuk, sjeverozapadno od grada Požege, prolazi kroz središte grada i ulijeva se u rijeku Savu kod mjesta Slavonski Kobaš.
  • 30Rijeka Sava (od 300. km istočno do 475. km zapadno)TEKUĆICA
    • Površina:3850.000 ha
    • Širina:220.000 m
    • Dužina:175.000 m
    • Dubina:8.000 m
  • 31Starača - Gornja VarošSTAJAČICA
    • Površina:30.000 ha
    • Širina:0.000 m
    • Dužina:0.000 m
    • Dubina:3.500 m
  • 32Stari Biđ - Bicko SeloSTAJAČICA
    • Površina:0.000 ha
    • Širina:0.000 m
    • Dužina:0.000 m
    • Dubina:0.000 m
  • 33Veliki StrugTEKUĆICA
    • Površina:36.000 ha
    • Širina:30.000 m
    • Dužina:12000.000 m
    • Dubina:2.000 m
  • 34Zapadni lateralni kanal-OrljavaTEKUĆICA
    • Površina:27.000 ha
    • Širina:10.000 m
    • Dužina:27000.000 m
    • Dubina:12.000 m
    Zapadni lateralni kanal - Orljava ili Orljavski kanal nastaje kod sela Lužani. Putuje istočno i napaja ribnjake Jasinje. Dijeli se na mrežu kanala oko ribnjaka.
  • 35Šljunčara TopoljeSTAJAČICA
    • Površina:6.000 ha
    • Širina:0.000 m
    • Dužina:0.000 m
    • Dubina:2.000 m
    Šljunčara Topolje nalazi se 1 km sjeverno od sela Slavonski Šamac, a nastala je iskopom šljunka.
  • 36ŠumetlicaTEKUĆICA
    • Površina:4.500 ha
    • Širina:3.000 m
    • Dužina:15000.000 m
    • Dubina:0.800 m
    Rijeka Šumetlica izvire na južnim obroncima Psunja, sjeverno od grada Nova Gradiška, teče južno i prolazi kroz središte grada Nova Gradiška i kod mjesta Savski Bok ulijeva se u rijeku Savu.
Ukloni sve
  • ŠRS brodsko-posavske županije
  • ŠRU "Amur" Slavonski Šamac
  • ŠRU "Bačica" Cernik
  • ŠRU "Bajer" Rešetari
  • ŠRU "Bistro" Gornja Vrba
  • ŠRU "Brezna" Garčin, Zadubravlje
  • ŠRU "Čikov" Bebrina, Šumeće
  • ŠRU "Graničar" Klakar
  • ŠRU "Grgeč" Sikirevci, Jaruge
  • ŠRU "Klen" , Nova Gradiška
  • ŠRU "Linjak" Velika Kopanica
  • ŠRU "Ljeskove vode" Bukovlje
  • ŠRU "Matnik" Bebrina, Kaniža
  • ŠRU "Mrena" , Nova Gradiška
  • ŠRU "Mrist" Oprisavci
  • ŠRU "Orljava" Oriovac, Lužani
  • ŠRU "Pastrva" Okučani
  • UŠR "Petnja" Sibinj
  • ŠRU "Šaran" Garčin, Bicko Selo
  • BIRU "Šaran" Donji Andrijevci
  • ŠRU "Šaran" Oriovac
  • ŠRU "Šaran" Stara Gradiška
  • ŠRU "Sava" , Slavonski Brod
  • ŠRU "Sava" Davor
  • ŠRU "SMUĐ" Oprisavci, Svilaj
  • ŠRU "Smuđ" Sikirevci
  • ŠRU "Som" , Slavonski Brod
  • ŠRU "Štuka" Donji Andrijevci
  • ŠRU "Štuka" Vrpolje
  • ŠRU "Štuka" Nova Kapela
  • ŠRU "Sunčar" Bebrina
  • ŠRU "Ulovi i pusti" Sibinj
  • ŠRU "Vidra" , Nova Gradiška
  • ŠRU "Vlakanac" Nova Kapela, Magić Mala
© 2023 Športsko-ribolovni savez brodsko-posavske županije Torus Web logo