Društvene mreže

Zamjena Uvjerenja o položenom ribičkom ispitu od 01.10.2020 godine

Objavljeno: 30.09.2020. 13:19 Autor: Saša Kusanić

Poštovani,

Od 01.10.2020 godine kreće postupak zamjene Uvjerenja o položenom ribičkom ispitu. Poželjno je da zamjenu obave svi ribiči jer se bez nove iskaznice neće moći kupiti državna ribička dozvola.

Trošak zamjene uvjerenja iznosi 100,00 kuna i plaća ga ribič uplatom na žiro račun ŠRS-BPŽ. Uplatnicu (HUB-3) dobivate u savezu prilikom zamjene uvjerenja.

Ako ste izgubili uvjerenje o položenom ribičkom ispitu nazovite tajnika da provjerimo da li ste u evidenciji položenih ispita, ako niste a nemate potvrdu o položenom ispitu zamjena se ne može izvršiti.

Ribičima  koji su polagali ribički ispit u 2020. godini, zamjena će biti izvršena besplatno jer su isti platili 200,00 kuna, također je besplatna za sve ribiče koji su izvršili zamjenu uvjerenja u 2020. godini.

Zamjene uvjerenja obavljat će se u uredu ŠRS-BPŽ u radnom vremenu saveza (Ponedjeljak-četvrtak od  09.00 do 16.00 sati, petak od 12.00 do 19.00 sati), a o terminima dolaska u pojedine udruge bit će te obaviješteni na web stranici saveza pravovremeno.

 

 

 

Prilikom dolaska na zamjenu, ribič mora donijeti:

       Važeću osobnu iskaznicu - obavezno

 - OIB (ukoliko ga nama na osobnoj iskaznici)

 - Uvjerenje o položenom ribičkom ispitu - papirnato

 -  Za osobe do 16 godina kod dolaska na zamjenu potrebna je prisutnost roditelja/staratelja i njegov potpis

 -   Fotografiranje za novu iskaznicu obavit će se tokom zamjene uvjerenja ( ne trebate donositi vaše fotografije).    

 

 

Trošak izrade novog uvjerenja iznosi 100,00 kuna te se uplata vrši isključivo preko žiro računa saveza, po dolasku u savez dobit će te uplatnicu (HUB-3) 

Za sve ostale upite i informacije stojim na raspolaganju.

 

Saša Kusanić tajnik ŠRS-BPŽ

 

 

 

 

 

Ukloni sve
 • ŠRS brodsko-posavske županije
 • ŠRU "Amur" Slavonski Šamac
 • ŠRU "Bačica" Cernik
 • ŠRU "Bajer" Rešetari
 • ŠRU "Bistro" Gornja Vrba
 • ŠRU "Brezna" Garčin, Zadubravlje
 • ŠRU "Čikov" Bebrina, Šumeće
 • ŠRU "Graničar" Klakar
 • ŠRU "Grgeč" Sikirevci, Jaruge
 • ŠRU "Klen" , Nova Gradiška
 • ŠRU "Linjak" Velika Kopanica
 • ŠRU "Ljeskove vode" Bukovlje
 • ŠRU "Matnik" Bebrina, Kaniža
 • ŠRU "Mrena" , Nova Gradiška
 • ŠRU "Mrist" Oprisavci
 • ŠRU "Orljava" Oriovac, Lužani
 • ŠRU "Pastrva" Okučani
 • UŠR "Petnja" Sibinj
 • ŠRU "Šaran" Garčin, Bicko Selo
 • BIRU "Šaran" Donji Andrijevci
 • ŠRU "Šaran" Oriovac
 • ŠRU "Šaran" Stara Gradiška
 • ŠRU "Sava" , Slavonski Brod
 • ŠRU "Sava" Davor
 • ŠRU "SMUĐ" Oprisavci, Svilaj
 • ŠRU "Smuđ" Sikirevci
 • ŠRU "Som" , Slavonski Brod
 • ŠRU "Štuka" Donji Andrijevci
 • ŠRU "Štuka" Vrpolje
 • ŠRU "Štuka" Nova Kapela
 • ŠRU "Sunčar" Bebrina
 • ŠRU "Ulovi i pusti" Sibinj
 • ŠRU "Vidra" , Nova Gradiška
 • ŠRU "Vlakanac" Nova Kapela, Magić Mala
© 2021 Športsko-ribolovni savez brodsko-posavske županije Torus Web logo