Društvene mreže

Na rijeci Savi se uvodi zabrana ribolova od 01.12 tekuće do 01.04 naredne godine na nekoliko lokacija.

Objavljeno: 31.12.2020. 20:59 Autor: Saša Kusanić

Na rijeci Savi se uvodi zabrana ribolova od 01.12 tekuće do 01.04. naredne godine na sljedećim lokacijama:

 

 • usidreni željezni brod na rijeci Savi kod mjesta Pivare u općini Stara Gradiška na 402 km rijeke Save, 20 metara uzvodno i 20 metara nizvodno od broda te ispod samoga broda.

 

 • usidreni brod Hrvatskih Voda na rijeci Savi u mjestu Davor na 427 km rijeke Save, 20 metara uzvodno i 20 metara nizvodno te ispod samog broda.

 

 • prvo ušće rijeke Mrsunje u rijeku Savu kod mjesta Migalovci i to 50 metara uzvodno i 50 metara nizvodno rijekom Savom, od ušća.

 

 • drugo ušće rijeke Mrsunje u rijeku Savu kod Savskog mosta u Slavonskom  Brodu i to 50 metara uzvodno i 50 metara nizvodno rijekom Savom, od ušća.

 

 • U Slavonskom Šamcu na rijeci Savi nizvodno od mosta 500 metara na 313 km rijeke Save.

 

 • kod Slavonskog Šamca na rijeci Savi nizvodno od mosta 800 metara na 312,2 km rijeke Save.

 

Stupa na snagu 01.01.2021 godine.

Ukloni sve
 • ŠRS brodsko-posavske županije
 • ŠRU "Amur" Slavonski Šamac
 • ŠRU "Bačica" Cernik
 • ŠRU "Bajer" Rešetari
 • ŠRU "Bistro" Gornja Vrba
 • ŠRU "Brezna" Garčin, Zadubravlje
 • ŠRU "Čikov" Bebrina, Šumeće
 • ŠRU "Graničar" Klakar
 • ŠRU "Grgeč" Sikirevci, Jaruge
 • ŠRU "Klen" , Nova Gradiška
 • ŠRU "Linjak" Velika Kopanica
 • ŠRU "Ljeskove vode" Bukovlje
 • ŠRU "Matnik" Bebrina, Kaniža
 • ŠRU "Mrena" , Nova Gradiška
 • ŠRU "Mrist" Oprisavci
 • ŠRU "Orljava" Oriovac, Lužani
 • ŠRU "Pastrva" Okučani
 • UŠR "Petnja" Sibinj
 • ŠRU "Šaran" Garčin, Bicko Selo
 • BIRU "Šaran" Donji Andrijevci
 • ŠRU "Šaran" Oriovac
 • ŠRU "Šaran" Stara Gradiška
 • ŠRU "Sava" , Slavonski Brod
 • ŠRU "Sava" Davor
 • ŠRU "SMUĐ" Oprisavci, Svilaj
 • ŠRU "Smuđ" Sikirevci
 • ŠRU "Som" , Slavonski Brod
 • ŠRU "Štuka" Donji Andrijevci
 • ŠRU "Štuka" Vrpolje
 • ŠRU "Štuka" Nova Kapela
 • ŠRU "Sunčar" Bebrina
 • ŠRU "Ulovi i pusti" Sibinj
 • ŠRU "Vidra" , Nova Gradiška
 • ŠRU "Vlakanac" Nova Kapela, Magić Mala
© 2021 Športsko-ribolovni savez brodsko-posavske županije Torus Web logo