Društvene mreže

Kalendar natjecanja za 2018. godinu ŠRS-BPŽ

Objavljeno: 03.04.2018. 11:23 Autor: Saša Kusanić

KALENDRAR NATJECANJA ŠRS-BPŽ 2018. godina

Županijska liga:

Datum                                           Organizator                                     Voda za natjecanje

15.04.2018                                 UŠR Petnja Sibinj                            Ribnjak Oriovac

13.05.2018                                 Šaran Bicko Selo                             Ribnjak Oriovac

17.06.2018                                 Štuka Donji Andrijevci               Alabarica(D. Andrijevci)

 24.06.2018                                Som Slav. Brod                               Sava Slav. Brod

26.08.2018                                Šaran Bicko Selo                             Sava Slav. Brod

09.09.2018                                Štuka Donji Andrijevci                Alabarica (D. Andrijevci)

 

Kupovi ŠRS-BPŽ:

Datum

10.06.2018                                       Pleternica                                        ribnjak

25.06.2018                                      Donji Andrijevci                             Alabarica

22.07.2018                                      SOM Slav. Brod                              Ciglarske bare SB

02.09.2018                                      Vrpolje                                     Ciglarske bare Vrpolje

23.09.2018                                      Đakovo                                            Jošava

30.09.2018                                      Velika Kopanica                             Mitina rupa

07.10.2018                                      Bicko Selo                                      Sava Oprisavci

 

Šaranski kupovi:

Datum

06-08.07.2018                                 Amur Slav. Šamac             jezero Topolje Slav. Šamac

17-19.08.2018                                 SOM Slav. Brod                  Ciglarske bare SB

15.08.2018                               Mrena NG pojedinačni kup           Kamen Mačkovac

26.08.2018                               Kup T. Ruškan, Mrena NG             Kamen Mačkovac

14.10.2018                               Pojedinačno natjecanje             naknadno  određena voda

 

Ukloni sve
 • ŠRS brodsko-posavske županije
 • ŠRU "Amur" Slavonski Šamac
 • ŠRU "Bačica" Cernik
 • ŠRU "Bajer" Rešetari
 • ŠRU "Bistro" Gornja Vrba
 • ŠRU "Brezna" Garčin, Zadubravlje
 • ŠRU "Čikov" Bebrina, Šumeće
 • ŠRU "Graničar" Klakar
 • ŠRU "Grgeč" Sikirevci, Jaruge
 • ŠRU "Klen" , Nova Gradiška
 • ŠRU "Linjak" Velika Kopanica
 • ŠRU "Ljeskove vode" Bukovlje
 • ŠRU "Matnik" Bebrina, Kaniža
 • ŠRU "Mrena" , Nova Gradiška
 • ŠRU "Mrist" Oprisavci
 • ŠRU "Orljava" Oriovac, Lužani
 • ŠRU "Pastrva" Okučani
 • UŠR "Petnja" Sibinj
 • BIRU "Šaran" Donji Andrijevci
 • ŠRU "Šaran" Garčin, Bicko Selo
 • ŠRU "Šaran" Oriovac
 • ŠRU "Šaran" Stara Gradiška
 • ŠRU "Sava" Davor
 • ŠRU "Sava" , Slavonski Brod
 • ŠRU "SMUĐ" Oprisavci, Svilaj
 • ŠRU "Smuđ" Sikirevci
 • ŠRU "Som" , Slavonski Brod
 • ŠRU "Štuka" Donji Andrijevci
 • ŠRU "Štuka" Vrpolje
 • ŠRU "Štuka" Nova Kapela
 • ŠRU "Sunčar" Bebrina
 • ŠRU "Vidra" , Nova Gradiška
 • ŠRU "Vlakanac" Nova Kapela, Magić Mala
© 2019 Športsko-ribolovni savez brodsko-posavske županije Torus Web logo