Društvene mreže

CIJENE RIBOLOVNIH DOZVOLA ZA 2022. GODINU kune/euro

Objavljeno: 02.09.2022. 17:29 Autor: Saša Kusanić

Cijene državnih ribolovnih dozvola za 2022. godinu:

 

Državna godišnja seniorska dozvola 500+35=535 kuna - 71,01 €

 

državna godišnja HRVI dozvola       500 +35=535 kuna - 71,01 €

 

državna godišnja juniorska/žene dozvola 300+35=335 kuna - 44,62 €

 

dnevna ribolovna dozvola    100 kuna - 13,27 €

 

trodnevna ribolovna dozvola 250 kuna - 33,18 €

 

sedmodnevna ribolovna dozvola 370 kuna - 49,11 €

 

zamjena ribičkog uvjerenja 100 kuna - 13,27 €

 

polaganje ribičkog ispita 200 kuna - 26,54 €

 

dozvola za ribolov iz čamca (za rijeku Savu)  100 kuna - 13,27 €

 

 

 

Ukloni sve
 • ŠRS brodsko-posavske županije
 • ŠRU "Amur" Slavonski Šamac
 • ŠRU "Bačica" Cernik
 • ŠRU "Bajer" Rešetari
 • ŠRU "Bistro" Gornja Vrba
 • ŠRU "Brezna" Garčin, Zadubravlje
 • ŠRU "Čikov" Bebrina, Šumeće
 • ŠRU "Graničar" Klakar
 • ŠRU "Grgeč" Sikirevci, Jaruge
 • ŠRU "Klen" , Nova Gradiška
 • ŠRU "Linjak" Velika Kopanica
 • ŠRU "Ljeskove vode" Bukovlje
 • ŠRU "Matnik" Bebrina, Kaniža
 • ŠRU "Mrena" , Nova Gradiška
 • ŠRU "Mrist" Oprisavci
 • ŠRU "Orljava" Oriovac, Lužani
 • ŠRU "Pastrva" Okučani
 • UŠR "Petnja" Sibinj
 • ŠRU "Šaran" Garčin, Bicko Selo
 • BIRU "Šaran" Donji Andrijevci
 • ŠRU "Šaran" Oriovac
 • ŠRU "Šaran" Stara Gradiška
 • ŠRU "Sava" , Slavonski Brod
 • ŠRU "Sava" Davor
 • ŠRU "SMUĐ" Oprisavci, Svilaj
 • ŠRU "Smuđ" Sikirevci
 • ŠRU "Som" , Slavonski Brod
 • ŠRU "Štuka" Donji Andrijevci
 • ŠRU "Štuka" Vrpolje
 • ŠRU "Štuka" Nova Kapela
 • ŠRU "Sunčar" Bebrina
 • ŠRU "Ulovi i pusti" Sibinj
 • ŠRU "Vidra" , Nova Gradiška
 • ŠRU "Vlakanac" Nova Kapela, Magić Mala
© 2022 Športsko-ribolovni savez brodsko-posavske županije Torus Web logo