Društvene mreže

Ribički ispit - Obavijest

 

 

Obavijest o terminu za polaganje ribičkog ispita: 

 

 Dana 01.06.2022. srijeda, u 18:00 sati na ribolovnoj vodi Mitina Rupa (blizu Velike Kopanice) održat će se polaganje ribičkih ispita. Više informaciju u novostima.

 

 

 

 Obavijest i podsjetnik svim ribičima:

 

Dodatkom Plana upravljanja ŠRS-BPŽ od 26.11.2020, na rijeci Savi uvodi se zabrana ribolova od 01.12 tekuće do 01.04. naredne godine na sljedećim lokacijama:

 

 1. - prvo ušće rijeke Mrsunje u rijeku Savu kod mjesta Migalovci i to 50 metara uzvodno i 50 metara nizvodno rijekom Savom, od ušća.
 2. - drugo ušće rijeke Mrsunje u rijeku Savu kod Savskog mosta u Slav. Brodu i to 50 metara uzvodno i 50 metara nizvodno rijekom Savom, od ušća.
 3. - usidreni željezni brod na rijeci Savi kod mjesta Pivare u općini Stara Gradiška na 402 km rijeke Save 20 metara uzvodno i 20 metara nizvodno od broda te ispod samog broda
 4. - usidreni brod Hrvatskih Voda na rijeci Savi u mjestu Davor na 427 km rijeke Save, 20 metara uzvodno i 20 metara nizvodno te ispod samog broda.
 5. - u Slavonskom  Šamcu na rijeci Savi nizvodno od mosta 500 metara na 313 km rijeke Save.
 6. - kod Slavonskog  Šamca na rijeci Savi nizvodno od mosta 800 metara na 312,2 km rijeke Save.

 

 

 

 

  

 

Cijena godišnjih državnih ribolovnih dozvola za 2022. godinu.

 

 

 

 

Seniorska godišnja ribolovna dozvola (od 19 i više godina) - 500 kuna.

 

 

 

 

 

HRVI godišnja ribolovna dozvola (dozvoljen ribolov na svim tekućicama u RH) - 500 kuna

 

 

Juniorska ribolovna dozvola (od 14 do 19 godina), te žene (od 14 godina na više) - 300 kuna

 

 

Dnevna dozvola (vrijedi od 00:00  do 23:59 na dan kupnje) - 100 kuna

 

 

Trodnevna dozvola - 250 kuna

 

 

Sedmodnevna dozvola - 370 kuna

 

 

 

 Prilikom prodaje državne ribičke dozvole, naplaćuje se i iznos od 35,00 kuna za izradu nove plastificirane članske iskaznice, koju će ribiči dobiti nakon izrade iste.

 

 

 

 

 

 

 

 

Za kupovinu Seniorske, HRVI, te juniori/žene ribolovne dozvole potrebno je imati položen ribički ispit.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnevne, trodnevne i sedmodnevne ribolovne dozvole mogu se kupiti bez položenog ribičkog ispita. 

 

Saša Kusanić tajnik ŠRS-BPŽ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novosti

Ukloni sve
 • ŠRS brodsko-posavske županije
 • ŠRU "Amur" Slavonski Šamac
 • ŠRU "Bačica" Cernik
 • ŠRU "Bajer" Rešetari
 • ŠRU "Bistro" Gornja Vrba
 • ŠRU "Brezna" Garčin, Zadubravlje
 • ŠRU "Čikov" Bebrina, Šumeće
 • ŠRU "Graničar" Klakar
 • ŠRU "Grgeč" Sikirevci, Jaruge
 • ŠRU "Klen" , Nova Gradiška
 • ŠRU "Linjak" Velika Kopanica
 • ŠRU "Ljeskove vode" Bukovlje
 • ŠRU "Matnik" Bebrina, Kaniža
 • ŠRU "Mrena" , Nova Gradiška
 • ŠRU "Mrist" Oprisavci
 • ŠRU "Orljava" Oriovac, Lužani
 • ŠRU "Pastrva" Okučani
 • UŠR "Petnja" Sibinj
 • ŠRU "Šaran" Garčin, Bicko Selo
 • BIRU "Šaran" Donji Andrijevci
 • ŠRU "Šaran" Oriovac
 • ŠRU "Šaran" Stara Gradiška
 • ŠRU "Sava" , Slavonski Brod
 • ŠRU "Sava" Davor
 • ŠRU "SMUĐ" Oprisavci, Svilaj
 • ŠRU "Smuđ" Sikirevci
 • ŠRU "Som" , Slavonski Brod
 • ŠRU "Štuka" Donji Andrijevci
 • ŠRU "Štuka" Vrpolje
 • ŠRU "Štuka" Nova Kapela
 • ŠRU "Sunčar" Bebrina
 • ŠRU "Ulovi i pusti" Sibinj
 • ŠRU "Vidra" , Nova Gradiška
 • ŠRU "Vlakanac" Nova Kapela, Magić Mala
© 2022 Športsko-ribolovni savez brodsko-posavske županije Torus Web logo